Đính chính sổ đỏ Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định việc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp như sau: Khi phát hiện nội dung ghi trên Giấy chứng […]