Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói cho doanh nghiệp. Xin quý khách liên hệ hotline: 0462.587.666 – 0966.498.666.

Những trường hợp nào phải thay đổi con dấu khi thay đổi đăng ký kinh doanh? Mời quý khách tham khảo thêm tại: Thay đổi đăng ký kinh doanh: Một số trường hợp phải thay đổi con dấu

1. Nội dung tư vấn

·      Thay đổi tên công ty (tên tiếng Việt; tên tiếng Anh; tên viết tắt)

·       Thay đổi địa chỉ công ty;

–        Thay đổi Trụ sở công ty;

–        Thay đổi thành viên hội đồng quản trị;

–        Thay đổi văn phòng đại diện;

–         Thay đổi chi nhánh công ty;

–         Thay đổi cổ đông công ty;

–         Thay đổi dấu công ty;

–        Thay đổi vốn góp công ty;

·       Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

·       Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:

–      Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh;

–      Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

·       Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn Tăng vốn điều lệ, Tư vấn Giảm vốn điều lệ;

·       Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

·       Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

·       Tư vấn thay đổi thành viên Công ty, cổ đông của công ty;

·       Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

·       Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

·       Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

·       Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh;

·       Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

·       Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

·       Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

·       Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

·       Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

·       Giấy ủy quyền;

·       Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

·       Các Luật sư của chúng tôi tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

·       Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

·       Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

·       Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);

·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty

·       Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanhdẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

4. Cam kết sau thay đổi:

•       Tư vấn soạn thảo hồ sơ cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

•       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

•       Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam

Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..